Viime läbi Euroopa Liidu fondidest, riiklikke, välisabi või muid toetusi saanud projektide auditeid.

Anname hinnangu projekti kulude abikõlblikkusele ja projekti elluviimise vastavusele toetuse andmise tingimustele. Vajadusel kaasame auditi meeskonda vandeaudiitori.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie organisatsioonist ning meie riskijuhtimise ja siseauditi teenuse võimalustest!