Viime läbi Euroopa Liidu fondidest, riiklikke, välisabi või muid toetusi saanud projektide auditeid. Anname hinnangu projekti kulude abikõlblikkusele ja projekti elluviimise vastavusele toetuse andmise tingimustele. Vajadusel kaasame auditi meeskonda vandeaudiitori.