Eesti Raamatupidajate Kogu annab alates 2020. aastast raamatupidamisettevõtetele välja kvaliteedimärki „ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõte“.

Kvaliteedimärk on tunnustus, mis tõstab esile raamatupidamisettevõtteid, mis järgivad teenuse kvaliteedi tagamiseks vajalikke nõudeid. Raamatupidamisteenuse tarbijal aitab see saada selgemat ülevaadet turul tegutsevate raamatupidamisbüroode töö kvaliteedist.

Kvaliteedimärgist on võimalik taotleda kõikidel Eesti Raamatupidajate Kogu juriidilisest liikmest raamatupidamisettevõtetel.

Kvaliteedimärgise taotlemise üks eeldus on siseaudiitori aruanne, milles on antud hinnang, kas kvaliteedimärgist taotlev raamatupidamisettevõte vastab oma tegevuses Eesti Raamatupidajate Kogu esitatud kvaliteedinõuetele. Positiivse hinnangu saamiseks peavad kõik seatud kvaliteedinõuded olema täidetud.

Küsige pakkumist