Oleme välja töötanud kaks koolitust – põhjalikuma ühepäevase koolituse algajatele ja kontsentreerituma ehk poolepäevase koolituse neile, kes juba audititega kokku puutunud.

Ühepäevasel koolitusel käsitleme järgmisi teemasid.

 • Protsesside toimimise hindamise alused – mis on protsess, millest see koosneb ja milleks peab protsesside toimimist hindama?
 • ISO standardist tulenevad nõuded ehk kriteeriumid, mida peab protsessi toimimise hindamise käigus kontrollima.
 • Hindamise planeerimine ja läbiviimine – meeskonna komplekteerimine (sõltumatuse küsimus), eesmärkide püstitamine, ettevalmistus, riskide hindamine, läbiviimise põhimõtted.
 • Protsessi toimimise hindamise meetodid, protseduurid, andmeallikad.
 • Näidishindamise ülesanne – planeerimine ja hindamiskriteeriumide kaardistamine.
 • Hindamise ja tulemuste dokumenteerimine ning tulemuste esitlemine.

 Poolepäevasel koolitusel käsitleme järgmisi teemasid.

 • ISO standardi põhimõtted ja eesmärk.
 • Riskijuhtimise eesmärk, mudelid ja seos ettevõtte eesmärkidega.
 • Riskide hindamise ülesanne.
 • Siseauditi tööplaani koostamine.
 • Protsessi hindamise meetodid ja kriteeriumid koos ülesandega (hankijate hindamise protseduur).
 • Aruandlus ja seire.
 • Sõltumatuse säilitamine. 

Sisekoolituse pakkumuse saamiseks kirjutage meile e-posti aadressil info@ee.gt.com.