Kvaliteedi tagamine on kõige raskem väikestes siseauditi üksustes.

Kui maailmas loetakse väikeseks siseauditi üksuseks 4-5 liikmelist siseauditi meeskonda, siis Eestis on selleks kujunenud 1-2 liikmelised siseauditi üksused.

IIA on koostanud väikestele siseauditi üksustele mitmeid juhendmaterjale, kuidas kvaliteeti tagada, kuidas koostada kvaliteedi tagamise programmi ning kuidas hindamisi läbi viia. Sobivaimaks hindamise viisiks on siin enesehindamine koos valideerimisega, mida käsitletakse Practice Guide "Quality assurance and improvement program", välja antud märtsis 2012 ja "Assisting small internal audit activities in implementing the IIA Standards", välja antud aprillis 2011.

Vahe tavapärase valideerimisega on tööde mahus - nn suure siseauditi üksuse valideerimisel tehtava töö maht ning kasutatavad protseduurid on oluliselt laiemad, kui väikeses siseauditi üksuses.