Nii nagu välishindamiselgi, tuleb ka valideerimise läbiviimisel lähtuda IIA standarditest, IIA välishindamise käsiraamatust ja töövahenditest (Quality Assessment Manual), teistest IIA soovituslikest juhendmaterjalidest ning audiitortegevuse seaduses toodud nõuetest.

Välishindamine on kõige kallim hindamise liik. Oluliselt eelarve-sõbralikum on eelnevalt sisemise kvaliteedi hindamise läbiviimine ning sellele sõltumatu valideerimise tellimine. Lisaks annab sisehindamine kindlustunde, et valideerimise tulemusel saavutatakse hinnanguna „Üldises vastavuses Standardiga“.

Valideerimisel võetakse aluseks siseauditi üksuse poolt läbi viidud enesehindamise materjalid, hindamise aluseks olnud töövõttude toimikud ja dokumendid ning aruande eelnõu.

Vajadusel viiakse läbi täiendavad kontrolliprotseduurid, millede läbiviimiseks koostatakse valim. Lisaks viiakse valideerimise käigus üldjuhul läbi:

Intervjuud – intervjuud viiakse läbi nii tippjuhtkonnaga (ministri/kantsleri/osakondade juhtide/nõukogu/juhatuse/auditi komitee esindajatega), auditeeritavate ehk siseauditi üksuse klientidega kui siseauditi üksuse töötajatega s.h siseauditi juht.

Küsimustik auditeeritavatele ehk siseauditi üksuse klientidele – hindamise käigus edastatakse küsimustik auditeeritavatele. Tippjuhtkonna hinnangud selgitatakse läbi intervjuude ning dokumenteeritud kirjavahetuse.

Välishindamine on kõige kallim hindamise liik. Oluliselt eelarve-sõbralikum on eelnevalt sisemise kvaliteedi hindamise läbiviimine ning sellele sõltumatu valideerimise tellimine. Lisaks annab sisehindamine kindlustunde, et valideerimise tulemusel saavutatakse hinnanguna „Üldises vastavuses Standardiga“.

Valideerimisel võetakse aluseks siseauditi üksuse poolt läbi viidud enesehindamise materjalid, hindamise aluseks olnud töövõttude toimikud ja dokumendid ning aruande eelnõu.

Vajadusel viiakse läbi täiendavad kontrolliprotseduurid, millede läbiviimiseks koostatakse valim. Lisaks viiakse valideerimise käigus üldjuhul läbi:

Intervjuud – intervjuud viiakse läbi nii tippjuhtkonnaga (ministri/kantsleri/osakondade juhtide/nõukogu/juhatuse/auditi komitee esindajatega), auditeeritavate ehk siseauditi üksuse klientidega kui siseauditi üksuse töötajatega s.h siseauditi juht.

Küsimustik auditeeritavatele ehk siseauditi üksuse klientidele – hindamise käigus edastatakse küsimustik auditeeritavatele. Tippjuhtkonna hinnangud selgitatakse läbi intervjuude ning dokumenteeritud kirjavahetuse.

Hindamise tulemusel koostatakse eraldiseisev aruanne.