Peer-review on kõige väiksemate kuludega läbi viidav hindamine.

Sisuliselt on tegemist vähemalt kolme siseauditi üksusega, kes viivad hindamise läbi teineteise juures. Reegliks on, et ühe siseauditi üksuse poolt hinnatav teine siseauditi üksus ei tohi teha hindamist teda hinnanud siseauditi üksusele. Ehk siis üksus A hindab üksust B, üksus B hindab üksust C ning üksus C hindab üksust A. Skeemis võib osaleda ka rohkem siseauditi üksuseid.

Peer-review osas kehtivad samuti väga konkreetsed objektiivsuse ja sõltumatuse nõuded nagu välishindamisel või valideerimisel. Peer-review kohta saab lugeda Practice Guide’st „Quality assurance and improvement program“, välja antud märtsis 2012.

Peer-review osas püüame teid abistada teiste siseauditi üksuste leidmisel, kes sooviksid teie üksusega koos ühes hindamise skeemis osaleda. Selleks soovitame kõigil siseauditi üksustel, kes oleksid valmis osalema sellises hindamises, andma endast teada saates e-kirja aadressil info@ee.gt.com. Milllised üksused viivad hindamist omavahel läbi, lepitakse juba konkreetses olukorras osalejatega kokku.