Meie hindamismeeskonda kuuluvad siseaudiitorid ja siseauditi juhid, kelle oskused, teadmised ja kogemused on piisavad, et

  • nõustada Teid sisehindamiste läbiviimisel;
  • nõustada Teid kvaliteedi tagamise programmi koostamisel;
  • viia läbi Teie siseauditi üksuse välishindamine;
  • viia läbi Teie sisehindamise valideerimine.

Meie hindamismeeskonna juhil on vajalik pädevuse ja kogemuste tase, mis on saadud varasemalt tema enda poolt juhitud siseauditi üksuse osas kahe välishindamise läbi tegemine. Mõlema hindamise tulemusel omistati siseauditi üksustele hinnanguks „Üldises vastavuses IIA standarditega“.

Hindamismeeskonna liikmete teadmised ja kogemused IIA Standarditest ja Tegevusjuhistest on väga kõrgel tasemel. Hindajad on läbinud ka Rahandusministeeriumi juures siseauditi üksuse kvaliteedi sisemise hindamise läbiviimise koolituse. Samuti omavad nad eelnevaid kogemusi sisehindamise läbiviimise ning valideerimise osas.

Meie eeliseks on:

  • pikaajaline avaliku sektori auditeerimise kogemus;
  • pikaajaline erinevate Euroopa Liidu fondide ja programmide auditeerimise kogemus;
  • pädevad, CGAP sertifikaati omavad hindamismeeskonna liikmed, kellel on pikaajalised ja põhjalikud teadmised Standarditest;
  • hindamismeeskonna liikmed on vilunud kutseala parimate praktikate kasutamises;
  • hindamismeeskonna liikmed omavad pikaajalist hiljutist juhtkonna tasandi kogemust siseauditi kutsealal.

Teile vajaliku teenuse osas pakkumuse saamiseks või konsultatsiooniks kvaliteediga seotud teenuste osas, saada palun meile e-kiri aadressile info@ee.gt.com.

Peer-review osas püüame Teid abistada teiste siseauditi üksuste leidmisel, kes sooviksid teie üksusega koos ühes hindamise skeemis osaleda. Selleks soovitame kõigil siseauditi üksustel, kes oleksid valmis osalema sellises hindamises, andma endast teada saates e-kirja aadressile info@ee.gt.com. Milllised üksused viivad hindamist omavahel läbi, lepitakse juba konkreetses olukorras osalejatega kokku.

Artikkel Kvaliteedijuhtimissüsteem – uhke paber seinal? Lugege lähemalt