Siseaudit on kohustuslik enamikule finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele.

Lisaks krediidiasutustele ja kindlustusandjatele on siseaudit kohustuslik ka järgmistele selles sektoris tegutsejatele:

  • Krediidiandjad ja krediidivahendajad
  • Makseasutused ja e-raha asutused
  • Fondivalitsejad

Siseaudiitori andmed tuleb Finantsinspektsioonile esitada juba tegevusloa taotlemisel ja sise-eeskirjades tuleb kirjeldada siseauditi korraldus ja toimimine ettevõttes.

Kuna siseaudiitor ei või täita ülesandeid, mis põhjustavad või võivad põhjustada ettevõttes huvide konflikti, ei ole võimalik luua ametikohta, kus üks töötaja oleks samal ajal nii siseaudiitor kui ka tegutseks muudes valdkondades, sh tehes juhtimisotsuseid. Seetõttu ongi ettevõtjal sisuliselt kaks võimalust – kas palgata siseaudiitor või osta teenus sisse.

Siseauditi kohustus Millistel finantssektoris tegutsevatel ettevõtetel peab olema siseaudiitor? Vaadake põhjalikku tabelit