Artikkel Käituge minu sõnade, mitte minu tegude järgi! Lugege lähemalt

Ettevõtte omanikud ja juhtkond on huvitatud sellest, et ettevõte oleks edukas, tegevused ja tulemused kontrollitud ning süsteemid toimiksid häireteta. Nende eesmärkide täitmist toetavad riskijuhtimisteenused, mis sisaldavad:

  • riskide juhtimist
  • vastavuse hindamist (compliance)
  • ISO-süsteemi hindamist
  • valitsemise hindamist
  • siseauditit

Riskijuhtimisteenused on mõeldud eraettevõtjatele, kolmandale sektorile ja valitsusasutustele, nende haldusalas olevatele institutsioonidele, kohalikele omavalitsustele, sihtasutustele ja kodanikuühendustele.