Negatiivse mõtlemise positiivne mõju - just nii võib kokku võtta riskide haldamise organisatsioonis, sest läbi riskide teadvustamise saab tegeleda ka nende haldamisega, tegevuste prioritiseerimisega ning seeläbi ka ressursside juhtimisega.

Riskid ohustavad organisatsiooni eesmärkide täitmist. Selleks, et riskide esinemise sagedust või mõju viia miinimumini ja olla valmis riskide avaldumiseks, on vajalik riske teadlikult hallata. Nõustame teid:

  • riskide hindamise läbiviimisel
  • riskide haldamise süsteemi loomisel

Riskide hindamine

Koordineerime teie organisatsiooni riskide hindamist - abistame organisatsiooni mõjutavate riskide kaardistamisel ja riskide mõju ja tõenäosuse hindamisel ning koostame riskiaruande koos organisatsiooni riskimaatriksiga.

Riskide haldamine

Nõustame organisatsiooni riskide haldamise süsteemi loomisel - tuvastatud riskidele riskijuhtide määramisel, riskide maandamiseks planeeritavate tegevuste määratlemisel ning riskide seiramise süsteemi loomisel.

Negatiivse mõtlemise positiivne mõju - just nii võib kokku võtta riskide haldamise organisatsioonis, sest läbi riskide teadvustamise saab tegeleda ka nende haldamisega, tegevuste prioritiseerimisega ning seeläbi ka ressursside juhtimisega.

Riskid ohustavad organisatsiooni eesmärkide täitmist. Selleks, et riskide esinemise sagedust või mõju viia miinimumini ja olla valmis riskide avaldumiseks, on vajalik riske teadlikult hallata. Nõustame teid riskide hindamise läbiviimisel ning riskide haldamise süsteemi loomisel.

Riskide hindamine

Koordineerime teie organisatsiooni riskide hindamist - abistame organisatsiooni mõjutavate riskide kaardistamisel ja riskide mõju ja tõenäosuse hindamisel ning koostame riskiaruande koos organisatsiooni riskimaatriksiga.

Riskide haldamine

Nõustame organisatsiooni riskide haldamise süsteemi loomisel - tuvastatud riskidele riskijuhtide määramisel, riskide maandamiseks planeeritavate tegevuste määratlemisel ning riskide seiramise süsteemi loomisel.

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.

Kai Paalberg
Tallinn, Eesti
Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Tallinn, Eesti
Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).
Avage Kai Paalbergi CV
Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg