Eesti Raamatupidajate Kogu annab alates 2020. aastast raamatupidamisettevõtetele välja kvaliteedimärki „ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõte“.

Kvaliteedimärk on tunnustus, mis tõstab esile raamatupidamisettevõtteid, mis järgivad teenuse kvaliteedi tagamiseks vajalikke nõudeid. Raamatupidamisteenuse tarbijal aitab see saada selgemat ülevaadet turul tegutsevate raamatupidamisbüroode töö kvaliteedist.

Kvaliteedimärgist on võimalik taotleda kõikidel Eesti Raamatupidajate Kogu juriidilisest liikmest raamatupidamisettevõtetel.

Kvaliteedimärgise taotlemise üks eeldus on siseaudiitori aruanne, milles on antud hinnang, kas kvaliteedimärgist taotlev raamatupidamisettevõte vastab oma tegevuses Eesti Raamatupidajate Kogu esitatud kvaliteedinõuetele. Positiivse hinnangu saamiseks peavad kõik seatud kvaliteedinõuded olema täidetud.

Küsige pakkumist

Siseaudiitori aruandega seotud toimingud
Siseaudiitori leidmine

Kui Teie ettevõte soovib kvaliteedimärgist taotleda, on meil hea meel Teid aidata. Grant Thornton Balticus töötavad kogenud siseaudiitorid, kes hindavad raamatupidamisettevõtte tegevuse vastavust Eesti Raamatupidajate Kogu sätestatud kvaliteedinõuetele ja vormistavad hinnangu siseaudiitori aruandes. Meie siseaudiitoritel on kogemus ülalmainitud hinnangu andmisel ja aruande koostamisel, mistõttu saame tagada raamatupidamisettevõtetele sujuva ja kiire hindamisprotsessi.

  • Siseaudiitorilt hindamise läbiviimiseks hinnapakkumise saamiseks saatke päring Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste valdkonna juhile aadressil kai.paalberg@ee.gt.com või täitke päringuvorm.
  • Kui kasutate päringuvormi, siis märkige sinna, et soovite kvaliteedimärgise nõuetele vastavuse hindamist. Soovitame lisada info ettevõtte suuruse ja töötajate arvu kohta (samuti muu Teile teadaoleva info, millel võiks olla oluline mõju töömahule).
  • Saadud infole toetudes hindame töö ajakulu ja saadame Teile hinnapakkumise. Vajadusel võtame Teiega täiendava info saamiseks ühendust.
  • Hinnapakkumise sobivuse korral lepime kokku hindamise aja, kontaktisikud jm.
Nõuetele vastavuse hindamine
  • Esmalt edastame Teile nimekirja dokumentidest, mis on kvaliteedinõuetele vastavuse hinnangu andmiseks vajalikud, ja lepime kokku, milliste kanalite abil andmete ja dokumentide edastamine hakkab toimuma – loome turvalise keskkonna, kuhu saate küsitud dokumendid üles laadida.
  • Eelkõige analüüsime dokumente, kuid täiendavalt teeme intervjuud vastutava(te) töötaja(te)ga, et nõuetele vastavust täpsustada.
  • Küsime vajadusel täpsustavaid küsimusi, selgitusi ja dokumente
Hindamise tulemused ja aruanne

Kontrolliprotseduuride tulemusena koostame siseaudiitori aruande, milles anname kvaliteedinõuete lõikes hinnangu nõuetele vastavusele. Lisame ka selgitused, millisele infole toetudes oleme kirjeldatud järelduseni jõudnud.

Juhul kui kõik nõuded on täidetud ja meie poolt tähelepanekuid ei ole, edastame Teile allkirjastatud lõpliku aruande.

Kui seatud kvaliteedinõuded on täidetud osaliselt, saadame aruande eelnõu Teile tutvumiseks ja kommenteerimiseks. Seejärel on Teil võimalik lisada aruandesse kommentaarid ja selgitada, kas olete aruandes toodud järeldusega nõus või mitte ning mida ja milliseks tähtajaks on plaanis teha, et puudused kõrvaldada. Kui esialgsed puudused on kõrvaldatud, saate meie käest tellida järelhindamise selle kinnitamiseks.

Võtke meiega ühendust
Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.