Siseaudiitoritena toetame organisatsioone riskide hindamisel ja nende juhtimisel optimaalse tasemeni.

Grant Thorntonil on lai valik siseauditi teenuseid koos paindlike ja jätkusuutlike lahendustega iga ettevõtte jaoks.

Saatke oma päring

Riskijuhtimisteenused ja siseaudit 2021

Siseauditi teenus

Me saame teid aidata muu hulgas siseauditi funktsiooni täitmisel, siseauditite ja nõuandvate tööde teostamisel, valitsemise hindamisel ning koolituste läbiviimisel.

Finantssektori siseaudit

Siseaudit on kohustuslik enamikule finantssektoris tegutsevatele ettevõtetele. Omame laialdast kogemust finantssektoris siseauditi teenuse osutamisel.

Projektiaudit

Viime läbi Euroopa Liidu fondidest, riiklikke, välisabi või muid toetusi saanud projektide auditeid.

Rahapesu tõkestamine

Aitame rahapesu riskihinnangu koostamisel ning tõhusate rahapesu tõkestamise protseduuride koostamisel, viime läbi valdkonna siseauditeid ning koolitusi.

Riskide hindamine ja haldamine

Nõustame teid riskide hindamise läbiviimisel ja riskide haldamise süsteemi loomisel.

Eritööd

Teostame tellija soovil konkreetse eesmärgi ja ulatusega auditeid, kontrolle ja analüüse.

Kvaliteedimärk „ERK Tunnustatud raamatupidamise ettevõte“

Eesti Raamatupidajate Kogu annab alates 2020. aastast raamatupidamisettevõtetele välja kvaliteedimärki „ERK Tunnustatud raamatupidamisettevõte“, mida on võimalik taotleda kõikidel ERK-i juriidilisest liikmest raamatupidamisettevõtetel.

Siseauditi välishindamine

Teeme siseauditi kvaliteedile täieliku välishindamise või anname sõltumatu kinnituse enesehindamisele.

KLIENT KIIDAB

Siseauditi funktsiooni lõime alguses vaid regulatiivsete riskide maandamiseks ja seadusest tulenevate nõuete täitmiseks, kuid praeguseks oleme võtnud arvesse ka Grant Thornton Balticuga koostöös tuvastatud äririske, et tagada ettevõtte parem toimimine.

Rasmus Õisma, Montonio Finance OÜ juhatuse liige

Kai Paalberg
Tallinn, Eesti
Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Tallinn, Eesti
Kai töötab Grant Thornton Balticus alates 2019. aasta jaanuarist. Lisaks osakonna töö ladusale ja tulemuslikule juhtimisele kuulub Kai ülesannete hulka ka siseauditite tegemine. Kai on sertifitseeritud avaliku sektori üksuse siseaudiitor (CGAP sertifikaat).
Avage Kai Paalbergi CV
Kai Paalberg
Riskijuhtimisteenuste osakonna juht, juhtiv siseaudiitor
Kai Paalberg

 

Tellige meie uudiskiri

Et olla kursis majanduses toimuvaga, saada õigeaegselt infot seadusemuudatustest ja olulisematest arengusuundadest meie teenustevaldkonnas, tellige meie uudiskiri.

Leidke Teile lähim Grant Thorntoni kontor

Teie asukohale lähim kontor on:

Tallinn, Eesti

Pärnu mnt 22 (3.korrus)
10141 Tallinn
Eesti

Avatud E-R 09.00–17.00

Kas teie organisatsioonis hinnatakse regulaarselt eesmärkide täitmist ohustavaid riske?

  • Kas organisatsiooni riskide haldamine toimib tõhusalt?
  • Kas teil on kindlustunne, et teie organisatsiooni tegevused on vastavuses regulatsioonidega ning sisemiste eeskirjadega?
  • Kas Teie kliendid on neile osutatavate teenustega rahul?
  • Kas organisatsiooni tegevus on läbipaistev nii teile kui teie klientidele ja huvigruppidele?

Kui mõne küsimuse vastuseks oli "ei" ja teil on soov seda muuta, tuleme teile selle muutuse elluviimisel appi. Lugege lähemalt, milliseid teenuseid me riskijuhtimise ja siseauditi valdkonnas osutame.