Tänu meie teenustele saab klient keskenduda põhitegevusele

Pakume lisandväärtusteenuseid, mis puudutavad raamatupidamissüsteemide ja -protsesside optimeerimist ning raamatupidamistarkvara programmide rakendamist. Meie eesmärk on pakkuda kliendile paindlikkust raamatupidamiskohustuste jaotamisel oma personali ja Grant Thornton Balticu spetsialistide vahel.

Usume, et kvaliteetse nõustamise taga on alati kliendi äri mõjutavate tegurite mõistmine. Seega püüdleme pikaajaliste kliendisuhete poole, et olla usaldusväärne partner kliendi igapäevases äritegevuses ja strateegiliste otsuste langetamisel. Aitame avastada uusi võimalusi ja riske ning juhtida äritegevust innovatsiooni ja optimeerimise suunas. Kui meile usaldatakse äriidee või ­-projekt, kasutame oma põhjalikke teadmisi ja kogemusi, et luua kliendi jaoks kõige parem lahendus.

Meie missioon on anda oma panus kliendi ettevõtte kasvamisse. Allpool on loetletud teenused, mida läheb vaja ettevõtte arengu eri etappides.

Artikkel Mille alusel valida raamatupidamisteenust? Lugege lähemalt

Asutamine

Ettevõtte loomise järel tuleb üles ehitada nõuetekohane raamatupidamis- ja aruandlussüsteem, mis sobib ettevõtte tegevusvaldkonna, suuruse ja arengueesmärkidega. Raamatupidamist ja aruandlust ei saa käsitleda eraldi.

Meie raamatupidajad aitavad klienti sobiva raamatupidamis- ja aruandlusmetoodika väljatöötamisel ning vastutavad kõikide raamatupidamise, palgaarvestuse ja maksukuulekuse küsimuste eest. Samuti on meil kogemused ja oskused, et toetada ettevõtet juhtkonna aruandluse, eelarvestamise, kulude jaotuse, investeeringute kavandamise jms küsimustes.

Grant Thornton Balticu maksu- ja õigusosakond tegeleb järgmiste ülesannetega: ettevõtte, maksumaksjate ja äritegevuse asukoha registreerimine, personalidokumentide haldamine jms.

Sisseostetud raamatupidamisteenus on tavaliselt odavam, sest nii saab hoida raamatupidamisele kulutatud aja- ja rahakulu paremini tasakaalus. Kui kliendil on aga oma raamatupidajad ja täismahus raamatupidamisteenust sisse osta ei ole vaja, on meie raamatupidajad valmis pakkuma kliendile ajutist finantsjuhti, pearaamatupidajat, palgaarvestajat ning teisi finants- ja raamatupidamisspetsialiste. Meie töötajad võivad tegeleda ka kliendi haldusküsimustega: dokumentide skaneerimisega, haldusdokumentide koostamisega, raamatupidamisdokumentide korrastamisega, dokumentide arhiveerimisega jne.

Laienemine

Laienemisetapis peab finantsjuhtimine ja raamatupidamismetoodika vastama ettevõtete arengule ja kasvustrateegiale ning seda toetama. Analüüsime, millist raamatupidamismetoodikat klient kasutab ja anname vajaduse korral nõu, kuidas raamatupidamist ümber kujundada ja optimeerida ning rakendada tulemuslikkuse võtmenäitajaid. Pakume ka selles etapis raamatupidamise, aruandluse, palgaarvestuse ja/või maksukuulekuse täis- või osateenust.

Küpsus

Finantsjuhtimine ja raamatupidamine peavad ettevõtte igas arengujärgus nõuetele vastama. Tavaliselt arvatakse, et suurtes küpsetes ettevõtetes on tõhusam pidada oma finantsosakonda. Meie konsultandid suudavad aga pakkuda paindlikke koostööviise, sh äriprotsesside sisseostulahendusi, mis on mõeldud suurtele küpsemas arengujärgus ettevõtetele. Oleme teie käsutuses, kui otsustate meilt osta raamatupidamise ja finantsjuhtimise täis- või osateenust.

Väljumine - ettevõtte müük

Ettevõte võib läbi teha kriisi, mille tagajärjeks on pankrot ja sellele järgnev likvideerimine. Omanik võib ettevõtte likvideerida või ära müüa ka näiteks selleks, et vahetada tegevusharu või minna pensionile. Meil on pikaajaline kogemus likvideerimisaruannete ja müügitehingu finantsaruannete koostamisel – nii saate kindel olla, et ettevõte on turult väljumiseks või omanikuvahetuseks hästi ette valmistatud.

Uus algus

Kui pärast vana ettevõtte likvideerimist asutatakse uus või kui vana ettevõtte restruktureeritakse, siis tuleb kõik senised tegevused ja tavad üle vaadata ja kohandada. Aitame ka siin kõikides küsimustes, mis puudutavad finants- ja raamatupidamissüsteemi tõhusust ning eeskirjadele vastavust. Sellele äritegevuse arengujärgule kohane teenuspakett on sarnane sellega, mida pakutakse algjärgus.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt!