Toetame ettevõtteid kogu personalitööga seotud dokumentatsiooni ja erinevate töökorralduse protsesside korrektse vormistamisega.

See tähendab nii töölepingute koostamist kui ka värskendamist vastavalt muutunud seadusandlusele, ametijuhendite süsteemi loomist või vajadusel kaugtöö korraldamist, samuti töökeskkonna- ja töötervishoiualast nõustamist.

Korrektsed töölepingud, ametijuhendid, töösisekorra eeskirjad ja muud töösuhteid kirjeldavad dokumendid tagavad organisatsiooni sujuva töökorralduse ning aitavad ennetada ja tasandada võimalikke probleeme töösuhetes.

  • Töösuhteid reguleerivad lepingud.
  • Töökorralduse reeglid jm töökorralduse juhendid.
  • Ametijuhendid.
  • Kaugtöö korraldamine ettevõttes.
  • Töökeskkonna- ja töötervishoiualane nõustamine ja dokumentatsioon.

Võtke meiega ühendust!

Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre
Tallinn, Eesti
Airil on üle paarikümneaastane kogemus personalivaldkonnas. Tema vastutusalas on olnud ettevõtete personalijuhtimisega seonduvate projektide ja protsesside juhtimine ning inimeste koolitamine, toetamine ja innustamine.
Avage Airi Neemre CV
Airi Neemre
Personaliteenuste juhtiv nõustaja
Airi Neemre

Kas Teil on küsimusi?

Kui Teil on sarnased väljakutsed ja Teil tekkis küsimusi, võtke palun ühendust meie spetsialistidega.