Tehingute maksustamine

Maksutagajärgede teadvustamine ja planeerimine vähendab tehingu riske

Olgu tegu ettevõtte omandamise, võõrandamise, refinantseerimise, ümberstruktureerimise, võlakirjade või aktsiate noteerimisega – igal tegevusel on maksutagajärjed. Nende teadvustamine ning planeerimine vähendab tehingu riske ning annab tugevaid eeliseid läbirääkimistel.

Grant Thornton Balticu maksumeeskond saab Teid aidata järgnevate teemadega: 

  • riigisiseste ja piiriüleste tehingute nõustamine
  • ettevõtete ümberstruktureerimise nõustamine
  • refinantseerimise nõustamine

Saatke oma päring

Grant Thorntonil  on rahvusvaheline spetsialistide võrgustik, kes nõustab kliente tehingute ja ümberorganiseerimiste maksustamisel. Nii oleme teile abiks asjakohasel informatsioonil põhinevate otsuste langetamisel ning tehingute planeerimisel. Igal tehingul on oma taust ja eripära, lisaks sõltuvad meie pakutavad teenused kliendi konkreetsest ärihuvist.

Ühinemise ja omandamise tehingute korral oleme ostjale valmis moodustama meeskonna (ka rahvusvahelise), kes aitab teid kogu tehingu protsessi vältel. See teenus sisaldab muuhulgas: 

  • esialgset analüüsi (due diligence)
  • tuge ja osalemist läbirääkimistel
  • tehingujärgsete muudatuste sisseviimist.

 Nõustamisteenused müüjale hõlmavad näiteks:

  • müüdava ettevõtte maksupositsiooni ülevaadet, nõustamist ja ettepanekuid tehingu alternatiivsete struktuuride kohta
  • ettepanekuid maksuspetsiifiliste tingimuste sõnastamiseks ostu-müügitehingu dokumentides,
  • tuge ja osalemist läbirääkimistel
  • tehingukulude maksuanalüüsi ja nõustamist maksukulu optimeerimisel seoses ettevõtte või selle osa võõrandamisega.

Saatke oma päring

Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve on Grant Thornton Balticu partner ja üks staažikamaid töötajaid, kel täitus 2019. aastal meie juures 20. tööaasta. Kristjani kogemused ja teadmised maksu- ja ärinõustamises on muljetavaldavad. Tema roll on mõista meie klientide äritegevuses peituvaid maksuriske ning nende optimeerimise võimalusi. Samuti nõustab ta ettevõtte laienemise, erinevate restruktureerimiste ja strateegiliste tehingute maksuefektiivset läbiviimist.
Avage Kristjan Järve CV
Kristjan Järve
Partner, maksunõustamise valdkonna juht
Kristjan Järve

Ühinemise ja omandamise tehingud

Ühinemise ja omandamise tehingute korral oleme ostjale valmis moodustama meeskonna (ka rahvusvahelise), kes aitab teid kogu tehingu protsessi vältel. See teenus sisaldab muuhulgas:

Ühinemise ja omandamise tehingute korral oleme ostjale valmis moodustama meeskonna (ka rahvusvahelise), kes aitab teid kogu tehingu protsessi vältel. See teenus sisaldab muuhulgas:

esialgset analüüsi (due diligence)
esialgset analüüsi (due diligence)
esialgset analüüsi (due diligence)
Proovime teksti
tuge ja osalemist läbirääkimistel
tuge ja osalemist läbirääkimistel
tuge ja osalemist läbirääkimistel
proovime teksti
tehingujärgsete muudatuste sisseviimist.
tehingujärgsete muudatuste sisseviimist.
tehingujärgsete muudatuste sisseviimist.
proovime teksti.