Nõustame kliente kõikides tehingu protsessi olulistes aspektides.

Müügiks ettevalmistamine

Meie tehingunõustamise tiim aitab ettevõtet müügiks ettevalmistamisel, alates väärtust vähendavate mõjurite tuvastamisest, raamatupidamise korrastamisest, optimaalse maksustamise analüüsist kuni lepingute läbivaatamise ja müügieelse restruktureerimiseni (carve-out).

Strateegia väljatöötamine ja huviliste leidmine

Töötame välja tehingu strateegia, mis hõlmab ettevõtte väärtuse hindamist ja tehingu hinna kujundamist. Samuti kaardistame potentsiaalsed investorid, kasutades Grant Thorntoni rahvusvahelist võrgustikku ja koostame müügimaterjalid (teaser, infomemorandum) huvilistega kontakteerumiseks. Ettevõtte müümise korral  hõlmab protsess ostuhuviliste leidmist, esmast analüüsi ja potentsiaalsete ostjatega kontakteerumist.

Äripäeva raadio: Kasvukursil Soovitus ettevõtjale: müü oma firmat kaks korda Lugege lähemalt

2020-11-16 ostu-müügitehingu protsess EE.pngLäbirääkimistel osalemine

Nõustame ja osaleme tiimiga läbirääkimistel, põhjendades ja selgitades erinevaid seisukohti, et leida parimad lahendused. Valmistame ette kogu dokumentatsiooni allkirjastamiseks (nt kavatsuste protokoll (LOI), term sheet).

Due diligence-i läbiviimine

Ettevõtete müügi korral nõustame ja haldame hoolsusauditi (due diligence) tegemise protsessi. Koostöös müüjaga koostame ja esitame infopäringus soovitud materjalid, aitame küsimustele vastamisel ja seame üles struktureeritud dataroom’i koos vajalike andmetega. Ettevõtte ostmisel teeme sõltumatu eksperdina omandatava ettevõtte finants-, maksu- ja õigusalase due diligence’i, lähtudes rahvusvahelisest ja Eesti parimast praktikast. Due diligence’i tegemisel lähtume koostöös kliendiga välja töötatud ulatusest, mis toetaks strateegiliste eesmärkide saavutamist.

Ostu-müügilepingu läbirääkimised

Meie tehingunõustamise meeskond toetab Teid ostu-müügilepingu läbirääkimistel ja korraldamisel ning valmistab ette tehingu dokumentatsiooni, sh konfidentsiaalsuskokkuleppe (NDA), ettevõtte ostu-müügi lepingu (SPA) ja muu vajaliku dokumentatsiooni.

Tehingu sõlmimine

Tehingu sõlmimine tähendab lisaks allkirjastamisele ka jätkutegevusi. Näiteks aitame suurema turuosaga ettevõtetel koostada ja esitada konkurentsiametile koondumisteadet, et koondumiseks heakskiit saada.

Tehingujärgsed tegevused

Tehingujärgsete tegevuste läbiviimine sõltub nii tehingu struktuurist kui ka due diligence’i tulemustest. Nõustamine hõlmab hoolsusauditis tuvastatud riskide maandamist, lepingute lõpetamist või nende muutmise läbirääkimist, ühingute integratsiooni jms.

Saatke oma päring