Alates 1. märtsist 2010 peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja.

Grant Thornton Balticus töötab kolm kogenud riiklikult tunnustatud kohtueksperti (Artur Suits, Mart Nõmper, Ants Ansper), kes on aastate jooksul andnud oma hinnangu väga paljudele projektidele.

 

Meie ekspertide kompetentsi kuuluvad järgmised valdkonnad:

1. Majandusliku kahju tuvastamine ja hindamine

 • äritegevuse katkemisest tingitud kahju
 • kahjulikest lepingutest ja tehingutest tingitud kahju
 • vähemusaktsionäride õigustega seonduv kahju

2. Saamata jäänud tulude hindamine, sh

 • mõistliku tasu leidmine

3. Väärtuse tuvastamine, sh

 • hindamisraportite võrdlusanalüüs

4. Püsiva maksejõuetuse hindamine, sh

 • tekkimisaja tuvastamine
 • põhjuste tuvastamine
 • ümberlükkamine

5. Reguleeritud valdkonnad, sh

 • vaidlused konkurentsiametiga
 • piirhindade arvutamine

Mõned näited tehtud töödest

 • Majandusliku kahju hindamine, mis oli tingitud omandiõiguse ja valduse rikkumisest, mille tagajärjel seiskus ettevõtte majandustegevus.
 • Hasartmängu korraldamisega tegeleva ettevõtte väikeaktsionäride ülevõtmispakkumisel määratud hinna üle tekkinud vaidluses hindamisraportite sisendite asjakohasuse ja põhjendatavuse ning seeläbi ka hindamistulemuste õigsuse hindamine.
 • Vähemusosaniku osaluse väljalahjendamisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Majandusliku efektiivsuse paranemise analüüsimine vaidluses konkurentsiametiga.
 • Osaühingu osade võõrandamisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Äriühingu äriüksuse üleviimisest tingitud majandusliku kahju hindamine.
 • Vara hariliku väärtuse hindamine seoses ettevõtte varade arestist tingitud majandustegevuse peatamisega.
 • Heategevusliku telesaate annetuste kasutamise analüüsimine.
 • Saamata jäänud tulu hindamine seoses reklaamibüroo ja erakonna vahelise vaidlusega.
 • Kinnisvaraettevõtetest koosneva kontserni õiglase väärtuse hindamine.
 • Maksejõuetuse põhjuste väljaselgitamine ja maksejõuetuse tekkimise hetke määramine seoses pankrotimenetlusega.