Alates 1. märtsist 2010. aastal peab Eesti Kohtuekspertiisi Instituut riiklikult tunnustatud ekspertide nimekirja.

Grant Thornton Balticus töötab kolm kogenud riiklikult tunnustatud kohtueksperti (Artur Suits, Mart Nõmper, Ants Ansper), kes on aastate jooksul oma hinnagu andnud väga paljudele projektidele.

Meie ekspertide kompetentsi kuuluvad järgmised valdkonnad:

 1. Püsiva maksejõuetuse hindamine, sh
  • Tekkimisaja tuvastamine
  • Põhjuste tuvastamine
  • Ümberlükkamine
 2. Majanduslikud kahjude tuvastamine ja hindamine
  • Äritegevuse katkemisest tingitud
  • Kahjulikest lepingutest ja tehingutest tingitud,
  • Vähemusaktsionäride õigustega seonduv
 3. Saamata jäänud tulude hindamine, sh
  • Mõistliku tasu leidmine
 4. Reguleeritud valdkondades, sh
  • Vaidlused Konkurentsiametiga
  • Piirhindade arvutamine
 5. Väärtuse tuvastamise teemad, sh
  • hindamisraportite võrdlusanalüüs