Meeskondliku coachingu eesmärk on aidata meeskonnal analüüsida ja mõtestada nii kogemusi, ideid kui ka eesseisvaid väljakutseid ning saavutada coachingu-sessioonile seatud eesmärk.

Kombineerides küsimuste esitamist erinevate  grupitööde tehnikatega saavutab coach olukorra, kus „pall” on alati meeskonna käes. Coach kasutab HPT (High Performance Teamwork) mudeleid.

Coach lähtub alati meeskonna ja liidri tõstatatud teemadest ning loob päeva(de) tegevused ja ajakava vastavalt püstitatud eesmärkidele. Meeskondliku coachingu peamised tulemused on strateegiline vaade, tegevusplaan, visiooni, missioon või väärtuste kirjeldus, meeskondlikud kokkulepped jne.

Meeskond, kellega coach tegeleb, on tavaliselt juht ja tema otsesed alluvad. Teine variant võib olla ka pikemaajaline projektimeeskond, kellele on edu tagamiseks oluline struktureeritud ja süsteemne usalduslik koostöö.

Meeskonnaliikmete asendamine või lisamine coahingu töötubade ajaks ei anna lisaväärtust, vaid pigem halvendab tulemust, kuna neil puuduvad reaalse meeskonna liikmetega samaväärsed eesmärgid, seos ja rollid.

Meeskondlik coahing ei ole sobiv kahel juhul.

  • Meeskond ei ole tegelikult meeskond. Organisatsiooni eesmärgid on muutunud sedavõrd, et meeskonda kuuluvatel liikmetel ei saagi olla ühist eesmärki ja reaalset koostööd. Sellisel juhul on mõistlik enne reorganiseerida.
  • Koostöö puudumise põhjus on mõne meeskonnaliikme teadaolev suutmatus oma tööga toime tulla. Vastavad vestlused tuleb pidada ja lahendused leida enne coachingut.