Personaalne  arengutugi on teenus, kus on kombineeritud nii coachingu põhitööriistad kui ka nõustamine ja juhendamine.

Koos kaardistatakse praegune olukord ja tulevikuvajadused (gap analysis) ning töötatakse välja liidri kompetentsidel põhinev arengukava.

Sagedasemad teemad on järgmised.

  • Juhi ettevalmistamine uueks ja senisest suuremat eneseteadlikkust ja liidrikompetentse nõudvaks rolliks.
  • Juht on asunud uuele ametikohale ning oluline on uus meeskond võimalikult kiiresti ja efektiivselt koos toimima saada.