Äriplaani koostamine

Hea äriplaan on ettevõtjale teejuhiks ja juhtimisvahendiks ning finantseerijatele ja potentsiaalsetele investoritele finantsotsuse langetamiseks vajalik infoallikas.