Andmekaitsealaste teenuste juhtiv nõustaja Maili Torma

Andmekaitsespetsialist (CIPP/E, CIPM)

Võtke ühendust

25. mail 2018 hakkas kehtima uus isikuandmete kaitse üldmäärus (General Data Protection Regulation, GDPR), mistõttu muutus peaaegu kõikide ettevõtete ja asutuste töö isikuandmete kogumisel ja töötlemisel.

Uued nõuded puudutavad kõiki isikuandmeid, mida organisatsioon on kogunud – ka neid, mis on kogutud enne 2018. aasta maikuud.

Nii erasektori ettevõtted kui ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid peavad olema kindlad, kas ja mil määral on nende isikuandmete töötlemine vastavuses üldmääruse nõuetega.

 

Grant Thornton Baltic on loonud kolmest teenusest komplekti, et aidata Teie organisatsioonil oma tegevus mugavalt ja lihtsalt uue määruse nõuetega vastavusse viia.

Võtke meiega ühendust ja räägime lähemalt Teie organisatsiooni vajadustest ning meie andmekaitsealaste teenuste võimalustest.