Nõustamisteenused

Pakume lahendusi ja mõtleme kaasa alates strateegilisest ja vastutusvaldkondade tasemest kuni spetsialistide nõustamiseni üksiksjuhtumite lahendamiseks agiilses arendustegevuses.
Palun siia sissejuhatav lause

Ja veel paar lauset

Aktiivne nõustamine

Vastavus-, andmekaitse-, privaatsus- ja IT valdkonna spetsialistide vajaduspõhine nõustamine alates igapäevastest küsimustest kuni pikaaegsete plaanide tegemisel.

Saatke meile päring

Strateegiline planeerimine ja organisatsiooni ümberkujundamine

Privaatsusaspektide käsitlus strateegiate loomisel ja pikaajaliste otsuste tegemisel ning organisatsiooni vastavusse viimine seatud eesmärkidega.

Saatke meile päring