Strateegilise lähenemise planeerimisel ja elluviimisel või igapäevatöös tekkivate küsimuste lahendamisel on abiks meie agiilsed nõustamisteenused. Võimalus meid vajaduspõhiselt kaasata võimaldab organisatsioonil efektiivselt järgida andmekaitsealaseid nõudeid ja andmekaitse eest vastutavatel isikutel edukalt täita oma kohustusi.

Saatke meile päring

 

Vastutavate isikute aktiivne nõustamine

Vastavus-, andmekaitse-, samuti õigus-, personali- ning IT-valdkonna spetsialistide ja juhtide vajaduspõhine nõustamine tööülesannete täitmisel kerkivate andmekaitsealastes küsimustes. Kui andmekaitse eest vastutava isiku kohustuste täitmine nõuab laia andmekaitsealast haaret, on meie aktiivne nõustamine kindel tugi erinevate erialade spetsialistidele.

Strateegiline planeerimine ja uued projektid

Nõustame organisatsiooni juhtivelementi, omanikeringi ning nõukogu privaatsusaspektide käsitlust mõjutavate strateegiate loomisel ja pikaajaliste otsuste tegemisel. Kaalutleme privaatsusaspekte ning nende haldamise jätkusuutlikkust uue põhi- või tugitegevuse planeerimisel või olemasoleva ümberkujundamisel.