Audit

Andmetöötlejate ja andmetöötluse nõuetelevastavuse metoodiline ning tõendusmaterjalipõhine kontrollimine
Palun leiame siia sobiva pealkirja

ja sisejuhatuseks võiks olla paar lauset.

Andmekaitse due diligence

Andmekaitse fookusega hoolsusaudit ehk due diligence aitab enne planeeritud tehingut või koostööd avastada mittevastavusi ning teise lepingupoole varasemast andmetöötlusest tekkinud ohukohti ja kaasnevaid riske.

Saatke meile päring

Andmekaitse vastavusaudit

Andmekaitseauditi abil on võimalik välja selgitada, kas Teie organisatsioonis toimib kõik nõuetekohaselt või peaksite tegema muudatusi.

Saatke meile päring

Ad hoc audit

Vastavalt Kliendi vajadusele konkreetse andmetöötluse, protsessi, korraldusliku või tehnilise meetme, andmete elutsükli osa, volitatud töötleja või mõne muu andmetöötleja kohustuse või nõude järgimise auditeerimine.

Saatke meile päring