Andmetöötlejate ja isikuandmete töötlemise nõuetelevastavuse metoodiline ning tõendusmaterjalipõhine kontrollimine. Auditeerimine võimaldab vastutaval andmetöötlejal tõendada isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimist.

Saatke meile päring

Andmekaitse due diligence

Andmekaitse fookusega hoolsusaudit ehk due diligence aitab enne planeeritud tehingut või koostööd avastada teise osapoole andmekaitsealaseid mittevastavusi ning varasemast andmetöötlusest tekkinud ohukohti ja kaasnevaid riske.

Andmekaitse vastavusaudit

Andmekaitseauditi abil on võimalik välja selgitada, kas organisatsioonis toimub isikuandmete töötlemine nõuetekohaselt või peaksite tegema muudatusi.

Ad hoc audit

Vastavalt kliendi vajadusele konkreetse andmetöötluse, protsessi, korraldusliku või tehnilise meetme, andmete elutsükli osa, volitatud töötleja või mõne muu andmetöötleja kohustuse täitmise ja andmekaitsealase vastavusnõude auditeerimine. Ad hoc audit on kasulik tööriist igale organisatsioonile, võimaldades kontrollida spetsiifiliste tegevuste nõuetelevastavust, järgida ning täita iga-aastaseid auditiplaane ning kasutada andmekaitsealaste tegevuste eelarvet efektiivselt ning tulemuslikult.