Privaatsus ja andmekaitse

Avame uusi koostöövõimalusi ning anname organisatsioonile konkurentsieelise nii klientide kui ka töötajate vaatenurgast

Aitame Teil olla klientide, töötajate ning koostööpartnerite jaoks usaldatav ning läbipaistev andmetöötleja. Auditeerime, algatame ettevõtteüleseid projekte, analüüsime ning tõstame organisatsiooni võimekust privaatsusteemade õigeaegseks ning jätkusuutlikuks käsitlemiseks.

Ligipääs Grant Thorntoni võrgustikule võimaldab kasutada kohalikke teadmisi Euroopa Liidus kui ka kaasata Grant Thorntoni liikmeid globaalsel tasandil.

Saatke meile päring  Võtke otse ühendust meie spetsialistidega

Privaatsus ja andmekaitse

Audit

Andmetöötlejate ja andmetöötluse nõuetelevastavuse metoodiline ning tõendusmaterjalipõhine kontrollimine

Nõustamisteenused

Pakume lahendusi ja mõtleme kaasa alates strateegilisest ja vastutusvaldkondade tasemest kuni spetsialistide nõustamiseni üksiksjuhtumite lahendamiseks agiilses arendustegevuses.

Vajalikud tegevused

Tegevused, mida teostavad nii suured kui ka väiksed organisatsioonid.

Andmekaitsespetsialisti teenus

Et tagada ettevõttes andmekaitse piisavus ning järjepidevus, pakub Grant Thornton Baltic ettevõtetele andmekaitsespetsialisti teenust.