Meie teenused aitavad Teil olla klientide, töötajate ning koostööpartnerite jaoks usaldatav ning läbipaistev andmetöötleja. Auditeerime ja analüüsime isikuandmete töötlemist, algatame ettevõtteüleseid projekte ning tõstame organisatsiooni võimekust privaatsusteemade õigeaegseks ning jätkusuutlikuks käsitlemiseks.

Ligipääs Grant Thorntoni võrgustikule võimaldab kaasata kohalikku jurisdiktsiooni tundvaid spetsialiste nii Euroopa kui ka globaalsel tasemel. Teenuste täpsemad kirjeldused leiab allpool.

Saatke meile päring  Võtke otse ühendust meie spetsialistidega

Andmekaitse ja privaatsus

Andmekaitse audit

Andmetöötlejate ja isikuandmete töötlemise andmekaitse nõuetele vastavuse metoodiline ning tõendusmaterjalipõhine kontrollimine.

Nõustamisteenused

Analüüsime ja mõtleme kaasa alates strateegilisest ja juhtivtasemest kuni erinevate spetsialistide nõustamiseni üksikjuhtumite lahendamiseks nii äri-, tugi- kui ka agiilses arendustegevuses.

Andmekaitse baastegevused

Isikuandmete töötlemisele eelnevalt, andmetöötluse kestel kui ka juhtumipõhisel teostatavad kohustuslikud tegevused, mida teostavad nii suured kui ka väikesed organisatsioonid, vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad.

Andmekaitsespetsialisti teenus

Paindliku töömahuga ning fikseeritud hinnaga andmekaitsespetsialisti kohustuste täitmine (sh nõustamine, esindamine ja organisatsioonisiseste kontrolltegevuste teostamine andmekaitsealastes küsimustes).