Strateegilise lähenemise planeerimisel ja elluviimisel või igapäevatöös tekkivate küsimuste lahendamisel on abiks meie agiilsed nõustamisteenused. Võimalus meid vajaduspõhiselt kaasata võimaldab organisatsioonil efektiivselt järgida andmekaitse nõudeid ja andmekaitse eest vastutavad spetsialistid saavad edukalt täita oma kohustusi.

Saatke meile päring

 

Vastutavate spetsialistide aktiivne nõustamine

Vastavus- ja andmekaitsespetsialistide, samuti õigus-, personali- ning IT-valdkonna spetsialistide ja juhtide vajaduspõhine nõustamine tööülesannete täitmisel kerkivates andmekaitsealastes küsimustes. Kui andmekaitse eest vastutava spetsialisti kohustuste täitmine nõuab põhjalikke andmekaitsealaseid teadmisi ja ülevaadet parimatest praktikatest, on meie aktiivne nõustamine kindel tugi erinevate erialade spetsialistidele.

Strateegiline planeerimine ja uued projektid

Nõustame organisatsiooni juhte, omanikke ja nõukogu andmekaitset mõjutavate strateegiate loomisel ja pikaajaliste otsuste tegemisel. Hindame andmekaitsealaste kohustuste ja nõuete mõju uuele põhi- või tugitegevusele ning olemasoleva tegevuse ümberkujundamisel.