Andmetöötlejate ja isikuandmete töötlemise nõuetele vastavuse metoodiline ning tõendusmaterjalipõhine kontrollimine. Auditeerimine võimaldab vastutaval andmetöötlejal tõendada isikuandmete töötlemise põhimõtete järgimist.

Saatke meile päring

Andmekaitse due diligence

Andmekaitsele keskenduv hoolsusaudit ehk due diligence aitab enne planeeritud tehingut või koostööd avastada teise osapoole andmekaitsealase tegevuse puudujääke ning varasemast andmetöötlusest tekkinud ohte ja kaasnevaid riske.

Andmekaitse / GDPR vastavusaudit

Andmekaitseauditi abil on võimalik välja selgitada, kas organisatsiooni dokumendid ja protsessid vastavad isikuandmete kaitse regulatsioonile ja kohalduvatele nõuetele või peaks tegema muudatusi.

Ad hoc audit

Ad hoc audit on kasulik igale organisatsioonile, võimaldades kontrollida spetsiifiliste tegevuste nõuetelevastavust ning kasutada andmekaitsealaste tegevuste eelarvet efektiivselt ja tulemuslikult. Teeme vastavalt kliendi vajadusele konkreetse toote või teenusega seotud andmetöötluse, protsessi, korraldusliku või tehnilise meetme, andmete elutsükli osa jmt auditeid.