Meie teenused aitavad Teil olla klientide, töötajate ja koostööpartnerite jaoks usaldusväärne andmetöötleja. Ligipääs Grant Thorntoni võrgustikule võimaldab meil kaasata kohalikku jurisdiktsiooni tundvaid spetsialiste nii Euroopas kui ka mujal maailmas.

Auditeerime ja nõustame kõiki organisatsioone ning projekte. Samuti suurendame organisatsiooni võimekust privaatsusteemade õigeaegseks ja jätkusuutlikuks käsitlemiseks.

Teenuste täpsemad kirjeldused leiate allpool.

Saatke meile päring  Võtke otse ühendust meie spetsialistidega

Andmekaitse ja privaatsus

Andmekaitse audit

Andmekaitse audit annab selguse, kas Teie organisatsioonis kogutakse, töödeldakse ja salvestatakse isikuandmeid vastavalt seadusele ning muudele nõuetele. Auditi käigus kontrollime, kas andmetöötlejate tegevus ja isikuandmete töötlemine vastab isikuandmete kaitse nõuetele.

Nõustamisteenused

Aitame andmekaitse- ja privaatsusnõuete analüüsimisel ja lahenduste pakkumisel nii organisatsiooni juhtkonda kui ka valdkonna spetsialiste. Analüüsime ja lahendame ka üksikjuhtumeid.

Andmekaitse põhitegevused

Teeme enne isikuandmete töötlemist, andmetöötluse kestel kui ka juhtumipõhiselt kohustuslikke tegevusi, mida peavad tegema nii suured kui ka väikesed organisatsioonid, vastutavad töötlejad ja volitatud töötlejad.

Andmekaitsespetsialisti teenus

Andmekaitsespetsialisti kohustuste täitmine (sh organisatsiooni nõustamine, esindamine ja vastavusnõuete järgimise kontrollimine). Teenust on võimalik osta nii paindliku kui ka fikseeritud töömahu ja -hinnaga.