Andmekaitseauditi abil on võimalik välja selgitada, kas Teie organisatsioonis toimib kõik nõuetekohaselt või peaksite tegema muudatusi.

Selleks koostavad Grant Thornton Balticu audiitorid Teie organisatsiooni kohta andmekaitsealase vastavushinnangu. Vastavushinnang põhineb küsitlusel ja lisaks vaatavad audiitorid läbi alusdokumendid ning teevad vajadusel vaatlusi.

Auditi tulemusel valmib aruanne, kus on ära toodud:

  • isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevad nõuded
  • Teie ettevõtte või asutuse kohta tehtud tähelepanekud
  • riskide maandamise soovitused
Artikkel Kuidas teada saada, mis isikuandmeid teie ettevõttest leiab? Lugege lähemalt