Isikuandmete kaitse alase mõjuhinnangu tegemine on kohustuslik kui andmetöötlemine võib põhjustada inimestele suurt ohtu.

Me soovitame andmekaitsealase mõjuhinnangu, ehk riskihinnangu ettevõttes läbi viia kõikide uute isikuandmete töötlemisprotsesside puhul.

Grant Thornton saab teid aidata mõjuhinnangu läbiviimise vajaduse hindamisel, kui ka mõjuhinnangu läbiviimisel.

Andmekaitselaane mõjuhinnang on osa meie riskijuhtimise valdkonna riskide hindamise ja haldamise teenusest, hinnates sealhulgas kõiki organisatsioone puudutavaid riske. 

Tutvuge ka meie riskijuhtimisteenustega

 

Artikkel Millal peab tegema andmekaitsealase mõjuhinnangu? Lugege lähemalt