Kai Paalberg

Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht, juhtiv siseaudiitor

Artikkel Milleks meile andmekaitsemäärus? Lugege lähemalt

Isikuandmete kaitse üldmäärus (IKÜM) ja järjest täienev privaatsuskaitse õigusvaldkond on tinginud muutused peaaegu kõikide ettevõtete ja asutuste töö isikuandmete kogumisel ja töötlemisel.

Andmetöötluse turvalisuse nõuded kehtivad nii erasektori ettevõtted kui ka avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidele, kes kõik peavad hoolitsema selle eest, et nad töötlevad nende organisatsioonide valduses olevaid isikuandmeid turvaliselt ja vastavuses seadusandlusest tulenevate nõuetega. 

Andmete turvaline töötlemine aitab vältida võimalikke materiaalseid ja mainekahjusid.