hero banner

Katrinit  innustab erinevate õiguslike kaasuste lahendamine ning kolleegide ja klientidega suhtlemine. Samuti on õigustekstide koostamine ja tõlkimine Katrini jaoks üks meelepärasemaid ülesandeid.

Katrinil on pikaajaline ja mitmekesine töökogemus juristina. Tema lemmikvaldkondade hulka kuuluvad ühinguõigus ning võla- ja lepinguõigus. Suur kogemus on Katrinil ka autoriõigusega – viimane ei puuduta üksnes kirjanikke ja luuletajaid, vaid seda kohaldatakse ka näiteks tarkvara tellimist käsitlevate lepingute koostamisel. Ühtlasi on Katrin teinud üle kümne aasta jurist-lingvisti tööd Euroopa Liidu Kohtule.

Kvalifikatsioon
  • Tartu Ülikool, õigusteadus, MA
Tutvu meie töötajatega