Kärolin Rohumäe Õigusnõustaja Tallinn, Eesti +372 626 0500

Kärolini jaoks on oluline end pidevalt arendada ning olla kursis uute seaduste ja aktuaalsete teemadega äri- ning võlaõiguse valdkonnas.

Kärolini roll on meie klientide assisteerimine äriõiguse, võlaõiguse, tööõiguse ja andmekaitse valdkonnas. Ta tegeleb näiteks äriühingute restruktureerimise, lepinguliste vaidluste ning isikuandmete kaitse alaste auditite ja nõustamiste läbiviimisega. Täpsus, hea seoste loomise oskus ning uute teemade lennult haaramine teevad Kärolinist hinnatud õigusnõustaja.

Kvalifikatsioon
  • Tallinna Ülikool, õigusteadus, BA
  • Tallinna Ülikool, õigusteadus, MA
Artikkel Väike, aga tähtis fakt, mis ettevõttes osalust müües kipub meelest minema