Riigihangete sisekontroll ja auditeerimine

16 mai 2017

Koolituse eesmärk on anda avaliku sektori audiitoritele ja raamatupidajatele ülevaade hangetega seotud sisekontrollisüsteemist ja hangete auditeerimisest siseaudiitori pilgu läbi.

  • Hankeprotsessi seos asutuse teiste tegevustega (strateegiline- ja lühiajaline planeerimine, eelarvestamine, raamatupidamine, põhitegevuse valdkonnad)
  • Hangetega seotud sisekontrollisüsteem ja hankekord: ülevaade parimatest praktikatest ja sagedamini esinevatest puudustest
  • Hangete auditeerimine: auditi ulatuse määramine, valimi moodustamine, vastavuskontrollide teostamine, tähelepanekute kirjutamine (sh riskide sõnastamine), tähelepanekute olulisuse määramine

 

Koolituse läbiviija
Krisi Pungas Siseauditi juht

Koolitus toimub 16. mail 2017 kell 10.00–13.15.

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 159 eurot registreerides kuni 02.05.2017 (km-ga 190,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 199 eurot (km-ga 238,80 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerida saate, kui vajutate nupule „Registreerge siin" või saadate e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistate telefonil 626 4500.

Veebi kaudu ja e-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumist.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne koolituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 16. mail, kell 10.00–13.15.
Tel: +372 626 4500 Contact: info@ee.gt.com