ISO 9001:2015 riskipõhine lähenemine

25 oktoober 2017

ISO 9001:2015 sätestab vajaduse viia kvaliteedijuhtimissüsteem üle riskijuhtimisele. Kuidas seda teha? Millist lahendust kasutada? Seda räägimegi koolitusel.

Riskide juhtimise mudel töötakse välja organisatsiooni protsessidest lähtuvalt. Nende kaardistamine ja analüüs on samuti teooria kohaselt üsna lihtne, kuid selge ja riskide tuvastamist võimaldava vooskeemi koostamine  nõuab erinevate mudelite tundmist. Äriprotsesside kaardistamine on samal ajal aluseks efektiivsele siseauditi kutsetegevusele ja organisatsiooni tegevuse/äriloogika mõistmisele.

Koolituse eesmärgiks on anda konkreetsete riskijuhtimismudelite rakendamiseks vajalikud teadmised ja kogemused.

Teemad:

  • ISO 9001 riskipõhise lähenemise mõte
  • Millist riskijuhtimismudelit kasutada - tutvustame erinevaid organisatsiooni riskide hindamiseks välja töötatud mudeleid;
  • Riskide juhtimise ellu viimine organisatsioonis – riskid ja organisatsioonisisene müük;
  • Kuidas viia läbi riskide kaardistamist, hindamist ja maandamistegevuste seiret
  • Kuidas siduda riskijuhtimist siseauditite aruannetega
Koolituse läbiviija
Siiri Antsmäe Riskijuhtimisteenuste valdkonna juht

Koolituse kestus

Koolitus toimub 25. oktoobril 10.00–14.00

Registreerimine

Koolitusel osalemine maksab soodushinnaga 169 eurot registreerides kuni 10.10.2017 (km-ga 202,80 eurot) ning hilisemal registreerimisel 199 eurot (km-ga 238,80 eurot). Grant Thornton Balticu klientidele kehtib soodushind registreerumise aja lõpuni.

Registreerida saate, kui vajutate nupule „Registreeruge siin" või saadate e-kirja aadressil info@ee.gt.com või helistate telefonil 626 4500.

E-kirja teel registreerijatel palume kirja panna osaleja(te) nimi (nimed) ja e-posti aadress(id).

Registreeruda palume hiljemalt 22.10.2017.

Pärast registreerumist väljastatakse Teile arve, mis tuleb tasuda arvel märgitud tähtajaks.

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile teada vähemalt kaks tööpäeva enne ürituse toimumist e-posti aadressil info@ee.gt.com või telefonil 626 4500. Sel juhul tagastatakse laekunud osalustasu täies ulatuses või tühistatakse arve. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.

  • Grant Thornton Baltic OÜ, Ahtri 6a, Tallinn 10151
  • Sissepääs B-korpusest, 4. korrus.
  • Koolitus toimub 25. oktoobril, kell 10.00–14.00.
Tel: +372 626 4500 Contact: info@ee.gt.com