2015. aastal on meil toimunud järgmised koolitused:

Aktuaalsed maksu- ja õigusteemad 2015-2016

Toimumise aeg: 25.11.2015, Tallinnas

Seminari viisid läbi Grant Thornton Balticu maksu- ja õigusnõustajad Kerttu Kuusemäe, Kristjan Järve ja Kristel Tiits.

Seminari teemad

  • 01.01.2016 jõustuvad olulisemad maksumuudatused.
  • Olukord tööandja sõiduautode maksustamisel.
  • OÜ-tamise uudised.
  • Töölähetuse ja lähetatud töötaja eristamine ning erinevuste tagajärjed.
  • Muudatused õppepuhkustega.
  • Töösuhte lõpetamise alused ja korrektne vormistamine.

Veebiseminari järelvaatamiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 626 4500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com

Infovoog Toimunud koolituste teemadel kirjutatud artiklitega saab tutvuda rubriigis "Infovoog" Vaata lähemalt

Kuidas juhtida varusid?

Toimumise aeg: 07.10.2015, Tallinnas

Läbiviija: Helen Veetamm, Grant Thornton Balticu auditijuht, vandeaudiitor

7. oktoobril toimus Tallinnas varude juhtimise ja ostuprotsessi auditeerimise koolitus. Koolitus oli mõeldud siseaudiitoritele, välisaudiiitoritele, riski- ja kvaliteedijuhtidele ning teistele töötajatele, kes tegelevad organisatsioonis ostu-, logistika- ja varude juhtimisega.

Helen Veetamme käsitletud teema kohta saate lähemalt lugeda artiklist „Appi, inventuur!"

Rahavoogude aruande koostamine (veebiseminar)

Toimumise aeg: 12. ja 13. veebruaril 2015 Tallinnas ja Tartus

Läbiviija: Janno Greenbaum, Grant Thronton Balticu partner, vandeaudiitor

Rahavoogude aruanne on bilansi, kasumiaruande ja omakapitaliaruande kõrval üks neljast põhiaruandest, mis kuulub majandusaasta aruande koosseisu.

  • Seminaril tuletasime meelde rahavoogude aruande koostamise teoreetilised aspektid ja kinnistasime teadmised praktiliste näidete varal.
  • Tegime ülevaate aruande koostamisel enam levinud vigadest ning konsolideeritud aruande eripäradest.

Veebiseminari järelvaatamiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 626 4500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com.

Pakendiaruande koostamine ja auditeerimine (veebiseminar)

Toimumise aeg: 28.04.2015

Läbiviija: Tarmo Rahkama, Grant Thornton Balticu auditijuht, vandeaudiitor

Uue aasta esimesest päevast jõustusid pakendiseaduse muudatused, millega suureneb ettevõtete hulk, kes peavad hakkama pakendiandmeid auditeerima.

Seminari esimeses pooles anti juhiseid pakendiaruande efektiivseks ja korrektseks koostamiseks. Teises pooles keskenduti juba koostatud pakendiaruande auditi ettevalmistamisele.

Veebiseminari järelvaatamiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 626 4500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com.

Kinnisasjade sisendkäibemaks

Toimumise aeg: 21.05.2015, Tallinnas

Läbiviija: Tõnis Elling, Grant Thornton Balticu maksunõustaja

2015. aasta alguses avaldas Rahandusministeerium oma täpsustatud seisukoha, mille alusel peab eluruumide rent olema maksuvaba ka siis, kui eluruumid antakse kasutamiseks äriliseks tegevuseks. Selline jäik seisukoht võib maksumaksjatele kaasa tuua arvukaid probleeme alates sisendkäibemaksu iga-aastasest ümberarvestamise kohustusest kuni kohtuvaidlusteni välja.

Kui lähtuda Rahandusministeeriumi seisukohast, siis eluruumide rendi vabatahtlik käibemaksuga maksustamine ei ole enam ühelgi tingimusel võimalik. Kas see on ikka käibemaksuseaduse ja Euroopa Nõukogu käibemaksudirektiivi eesmärk ja mõte, on juba iseküsimus.