2014. aastal toimusid meil järgmised koolitused:

2015. aastal jõustuvad maksumuudatused (veebiseminar)

Toimumise aeg: 10.12.2014

Läbiviija: Tõnis Elling, Grant Thornton Rimessi maksukonsultant

Aastal 2015 ootavad meid ees olulised maksumuudatused mitmes valdkonnas.
Seminaril vaadati valdkonniti üle olulisemad muudatused.

Veebiseminari järelvaatamiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 626 4500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com

Infovoog Toimunud koolituste teemadel kirjutatud artiklitega sab tutvuda rubriigis "Infovoog" Vaata lähemalt

Pakendiaruande koostamine ja auditeerimine (veebiseminar)

Toimumise aeg: 19.11.2014

Läbiviijad: Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna juhataja Peeter Eek ja Grant Thornton Rimessi vandeaudiitor Tarmo Rahkama

Uue aasta esimesest päevast jõustuvad pakendiseaduse muudatused, millega suureneb ettevõtete hulk, kes peavad hakkama pakendiandmeid auditeerima.

Seminari esimeses pooles anti juhiseid pakendiaruande efektiivseks ja korrektseks koostamiseks.

Teises pooles keskenduti juba koostatud pakendiaruande auditi ettevalmistamisele.

Veebiseminari järelvaatamiseks palume ühendust võtta meie klienditeenindusega telefonil 626 4500 või e-posti aadressil info@ee.gt.com

1000-euroste tehingute deklareerimine ja käibemaksumuudatused

Toimumise aeg: 12. ja 17.septembril 2014 Tallinnas ja 24. septembril 2014  Tartus 

Läbiviija: Tõnis Elling, Grant Thornton Rimessi maksunõustaja 

Tutvustus

Alates 1. novembrist 2014 peavad ettevõtjad hakkama deklareerima 1000-euroseid ja suuremaid tehinguid.

Selleks, et nende tehingute deklareerimisega ei kaasneks probleeme, tasub end aegsasti kurssi viia sellega, milliseid andmeid ja kuidas on vaja esitada, millal ei kajastata arvete andmeid käibedeklaratsiooni lisal ja millistel põhjustel ja kuidas saab pikendust taotleda.

Assortii piiriülese äritegevusega seotud maksu ja õigusteemadest

Toimumise aeg: 26. märtsil Tallinnas 2014  ja 3. aprillil  2014 Tartus

Läbiviija: Kristjan Järve, Grant Thornton Rimessi maksuvaldkonna juht

Päevakava:

 • Piiriüleste tehingute maksukarid Eestis
  Levinud vead ja muud probleemid piiriülestes tehingutes – edasimakstavate dividendide tulumaksuvabastuse või soodustuse juhtumid, piiriüleste väljamaksete erinevad kinnipidamise juhtumid ja pöördmaksustamine.
 • Välismaal tegutsemisega seotud maksu- ja õigusprobleemid
  Käime läbi lühi- ja pikaajaliste lähetustega seotud tüüpprobleemid, samuti välisriigis sealse residendist töötajaga seotud maksuprobleemid ettevõtte seisukohast ja üritame pakkuda pidepunkte erinevate riskide paremaks maandamiseks. Käsitlemist leiavad ka piiriüleste lepingute vorminõuete, kohaldatava õiguse ja tööõigusega seotud tüüpküsimused.

Kokkuvõte aktuaalsetest seadusemuudatustest ning noppeid õigusprobleemidest

Toimumise aeg: 25.02.2015

Läbiviija: Kristjan Järve, Grant Thornton Rimessi maksuvaldkonna juht

Koolitusel käsitleti järgmiseid teemasid:

 • Lühiülevaade põnevamatest 2014. aastal jõustuvatest seadusemuudatustest
 • Ettevõtte või selle osa üleandmine nii käibemaksu kui ka muus õiguslikus tähenduses
 • Vastavalt käibemaksuseadusele ei käsitleta käibena ettevõtte või selle osa üleandmist. Kuidas ja mille alusel saab kindlaks teha, kas tegemist on kauba müügiga või ettevõtte üleandmisega KMS tähenduses? Ühel juhul ei teki käivet ega sisendkäibemaksu mahaarvamise õigust ja teisel juhul on tegemist kauba käibega ning tekib ka sisendkäibemaksu mahaarvamise õigus. Kumba juhtumit eelistada?
 • Keskmise töö- ja puhkusetasu arvestus
 • Käsitlemist leiavad erinevad rakendusteemad, mis on endiselt aktuaalsed ka peale määruse 1.01.2012 muudatusi.
 • Ettevõtlusega mitteseotud kulud – kas teenust ka tegelikult osutati?
 • Eesti maksuamet pöörab olulist tähelepanu teenuste, sealhulgas konsultatsiooniteenuste, õigsuse kontrollimisele. Senist kontrolli- ja kohtupraktikat arvesse võttes võime tõdeda, et arve ei ole piisav tõendamaks, et teenuseid on tegelikult osutatud arvel näidatud mahus ja summas.
 • Pakume vastuseid maksuameti tüüpküsimustele: kas teenust on reaalselt osutatud arvel näidatud mahu ja summa ulatuses, kas maksumaksja on saanud hüve, kuidas on soetatud teenus seotud ja vajalik ettevõtluses ja kas tegemist on teenusega või pigem varjatud palgaga.