Meie juures on kõik võimalik!

Mariliis Rahkema, auditijuht ja vandeaudiitor

Tööl alates jaanuarist 2008

Liitusin ettevõttega 2008. aastal ning siiani mäletan, kuidas iga töötatud päevaga uusi ja praktilisi teadmisi juurde sain. Kuna saabusin n-ö keset hooaega, siis pikka sisseelamisaega ei olnud ning palju tuli ise juurde lugeda, et saada aru, mida ja miks audiitorid kontrollivad. Kuigi sellel ajal mentori süsteemi ei eksisteerinud, sain palju abi kogenenumatelt kolleegidelt. Palju abi oli ka auditijuhtidelt saadud tagasisidest, mis aitas edasisele arengule kaasa.

Edaspidi sain planeerida ja juhtida auditiprojekte, mis õpetas suuremat pilti nägema. Oluline osa on olnud mu arengus ka erinevatel ettevõttesisestel koolitustel ja infotundidel, kus omandasin uusi teadmisi või informatsiooni näiteks maksumuudatuste kohta. Vandeaudiitori kutseeksamiks õppimise protsess, mida ettevõte toetas, oli samuti väga õpetlik, kuna tekkis seos konkreetse auditeerimise standardi punkti ja läbiviidava auditiprotseduuri vahel.

Õppisin ennast paremini tundma

Olles auditijuhi rollis, on olnud huvitav osaleda koolitustel, mis on õpetanud eri inimestega suhtlemist, saada tagasisidet enda kui juhi tegevusele ning olla teadlik enda tugevustest ja nõrkustest. Uute kolleegide õpetamine ja juhendamine on samuti olnud arendav, sest seda tehes pead olema võimeline kõike võimalikult lihtsalt lahti seletama.

Sellele huvitavale teekonnale tagasi mõeldes on hea tunda, et olen pidevalt arenenud ja uusi teadmisi ning oskusi juurde saanud.

Grant Thornton Balticu väärtushinnangud võtab kokku lühend CLEARR, mille taga seisavad ingliskeelsed märksõnad: collaboration, leadership, excellence, agility, respect, responsiblity. Mul on hea meel, et minu  väärtushinnangud ühtivad nende märksõnadega. Püüan olla oma meeskonnale inspireeriv juht, et koostööd tehes saaksime pakkuda oma klientidele sobivaid ja vajalikke lahendusi.

Vahel peame olema kiirreageerijad

Loomulikult tuleb austada oma kaaskolleege ja kliente, sest austus on iga suhte alussammas. Kuna meie töös tuleb tihti ette ootamatusi – meeskonnaliige jääb haigeks, klient pole auditi alguseks valmis, selguvad uued täiendavad asjaolud, siis oluline on kiire reageerimisvõime muutunud olukorrale.  Vastutustunne peab seda tööd tehes samuti olema, sest audiitoritena anname kindluse auditeeritava majandusaasta aruandele. Ettevõtte tunnusvärvi kannan samuti uhkusega, kuna lilla värv on üks mu lemmikutest:)

Grant Thornton Baltic on tööandjana kindlasti aja jooksul muutunud, aga olen alati hinnanud seda, et meil on abivalmis ja toetavad kolleegid, kellelt saan alati nõu minna küsima. Väga tänulik olen ka, et sain töölt semestri vabaks võtta, et välismaal õppida ning hiljem tagasi samale tööle tulla. Samuti meeldib, et saan töötajana avaldada oma mõtteid ja teha ettepanekuid osakonna ja ettevõtte arengu kohta; kaasa lüüa erinevate töörühmade tegevuses.

Sain ka rahvusvahelise kogemuse

Kokkuvõttes hindangi seda toetavat ja paindlikku keskkonda kõige enam. Grant Thorntoni võrgustikuga ühinemine on samuti toonud lisavõimalusi osaleda koolitustel teistes riikides (näiteks viimati Küprosel IFRS-i koolitusel) ning teha koostööd teiste liikmesettevõtetega, saada uusi kontakte ja vahetada ideid ning kogemusi, kuidas mujal tööd tehakse.

See pole mingi saladus, et audiitorite elu on aasta esimesel kuuel kuul pingeline, kuid kui sul on (tööl) huvitav, siis aeg lausa lendab. Peatselt on käes pikk suvepuhkus, mil saab koos kolleegidega golfi mängida (kellelgi teisel ju tutvusringkonnas nii pikka puhkust pole). Mulle sobib, et pime aeg aastast möödub kiiresti ja suvel on aega, et puhata ja elu nautida.

Kuna tunnen, et arenen Grant Thornton Balticus kogu aeg, siis edasised võimalused piirduvad vaid mu enda võimete ja soovidega: kui tunnen, et sooviksin ühel päeval audiitori ametist edasi liikuda näiteks nõustamisvaldkonda, siis on selleks võimalused olemas. Samuti on eeskujuks kolleegid, kes on saanud partneriks – kõik on Grant Thornton Balticus võimalik!