Meil kuulatakse ja hoitakse töötajaid

Maria tuli Grant Thornton Balticusse auditi nooremassistendina tööle 2021. aasta detsembris. Enne seda oli ta umbes aasta jooksul tutvunud auditimaailmaga ühes teises ettevõttes ja tal hakkas tekkima arusaam auditi tööst ja sellega kaasnevatest väljakutsetest, sh töö sesoonsusest.

Milline on olnud Sinu teekond Grant Thornton Balticus ja kuidas on ettevõte Sind toetanud?

Alustasin nooremassistendina perioodil, kui veel ei olnud kindlaid auditi gruppe ja assistendid töötasid kõikide projektijuhtidega vaheldumisi. Minu jaoks oli see väga rikastav, mitmekülgne ja väärtuslik kogemus. Projektijuhid olid esimesest päevast väga toetavad ja arvestasid, et uue ettevõtte lähenemisega harjumine võtab veidi aega. Mul on väga hea meel, et veetsin esimese auditiaasta Grant Thornton Balticus erinevate juhtidega, sest sain end proovile panna mitmesuguste ettevõtete audititega. Samuti tekkisid head suhted väga paljude toredate kolleegidega, mis kestavad siiani, kuigi me enam tihedat koostööd ei tee.

Esimese aasta möödudes liikusin seeniorassistendi ametikohale, millega kaasnes rohkem vastutust, ajaplaneerimist ja keerukamaid auditeid, sh IFRS aruanded ja suurte gruppide auditid. Samuti oli väga meeldejääv ja õpetlik eriaruande auditi tegemine börsile mineva ettevõtte jaoks. See oli seni mu kõige mahukam ja keerulisem projekt ning lisaboonusena sain seda teha koostöös majavälise professionaaliga.

Nüüdseks olen jõudnud alustava projektijuhi (assistant manager) tasemele. Uus roll on kaasa toonud esimeste projektide iseseisva läbiviimise ja assistentide juhtimise. Samuti osalen uute töötajate koolitamisel ja toetan nende sisseelamist. Kolme auditiaasta täitumisel alustasin ka vandeaudiitori kutseeksamite tegemist, mida Grant Thornton Baltic igati toetab. 

Mu senine teekond meie ettevõttes on olnud väga vaheldusrikas ja õpetlik ning teisest küljest inimlik, tore ja meeldiv. Esimesest päevast saadik on olnud väga hea läbisaamine kolleegide ja juhiga. Tunnen, et mul on olnud alati võimalik kaasa rääkida olulistel teemadel ja panna end proovile just nendes projektides, mis pakuvad kõige enam huvi. 

Mis Sulle Grant Thornton Balticu kui tööandja juures meeldib? 

Siin ollakse väga inimestekeskne ja paindlik, see on nagu minu tööperekond. Tahaks au anda meie värbamismeeskonnale – tänu neile tundub, et iga inimene on oma kohal. Vaatamata sellele, et kollektiiv on viimase kahe aastaga märgatavalt kasvanud, on meil endiselt kodune ja avatud õhkkond. Mul on alati võimalik rääkida otsese juhi või osakonna juhiga, kui on mõni mure, ettepanek, arengusoov või plaan õppima minna. Olen ülikooliõpingute ajal saanud teha tööd osakoormusega ja kasutada õppepuhkust, isegi auditihooajal. 

Samuti meeldib, et meil on üldiselt väga elav ja muutuv organisatsioon. Näiteks kui auditiosakond kasvas liiga suureks, tehti julge samm ja mindi üle grupisüsteemile. Suuri muutusi pehmendavad ühised üritused, kus iga tasandi töötajatel on võimalik kaasa rääkida ja osaleda muutuste elluviimises.

Eraldi tahaksin välja tuua võimekuse töötajaid kuulata ja hoida. Minu jaoks on väga väärtuslik, et ettevõttes tehakse mitmesuguseid koolitusi, näiteks rahatarkuse ja unekvaliteedi teemadel. Regulaarselt tehakse töötajate rahulolu küsitlusi ning saadud tulemuste alusel tehakse reaalseid muutusi. Ei saa mainimata asju, mis tunduvad igapäevased, aga loevad minu jaoks palju: tänapäevane, mugav ja ilus kontor, operatiivne ja sõbralik IT-tugi, töökoht akna all.

Millised Grant Thornton Balticu väärtused kattuvad kõige rohkem Sinu väärtushinnangutega?

Ausus, töökus, oskus tunnistada oma vigu. Ka see, et alati ei tea kõike ja tuleb pöörduda kolleegi poole. Meil luuakse töötajate jaoks turvaline keskkond, kus kasvada, kuid eeldus on töötaja panus ja töökus. Töötajatele antakse palju valikuvabadust, kuid sellega kaasneb vastutus täita valitud kohustused ja olla töös kohusetundlik. Olen ise vastutustundlik, töös iseseisev ja naudin uusi arenguvõimalusi ning tunnen, et kõik need väärtused on ka Grant Thornton Balticu töökultuuris esindatud.

Milline on meie juures töö- ja eraelu tasakaal?

Auditi tipphooajal on kindlasti fookus oluliselt rohkem tööl kui eraelul, sest see lihtsalt on auditivaldkonna eripära. Mulle väga meeldib Grant Thornton Balticu puhul kaks asja:

  1. Selge kommunikatsioon kohe alguses, et audit vajab hooajal rohkem panustamist, sh ületunde; st see ei tule töötajale üllatusena. Samuti osatakse hoida koormust optimaalsena, eriti värske töötaja jaoks, ja antakse aega harjumiseks. 
  2. Ollakse väga vastutulelikud lepingulise koormuse, tööaja ja kodukontori suhtes. Inimestel on võimalik tegeleda töö kõrvalt pere, hobide ja õpingutega. 

Kuidas toetatakse Sinu arvates Grant Thornton Balticus inimeste arengut?

Juhtkonna lähenemine töötajatele on väga personaalne. Kas arenguvestlusel või niisama juhiga maha istudes on võimalik läbi arutada oma arengusoovid, olgu siis sooviks ülikoolis täiendav kraad omandada, läbida kursused, teha vandeaudiitori eksamid või võtta ettevõttes mingi täiendav roll (koolitamine, metodoloogia arendamine). Alati kuulatakse töötaja ära ja koostöös juhiga pannakse paika tegevuskava. Seega arvestab ja toetab tööandja väga palju töötaja individuaalset arengut. Juhid ja kolleegid on avatud aitama ja kogemusi jagama. Näiteks minu ülikooli lõputöö teema mõtlesime välja koos auditi osakonna juhiga. 

Milline on olnud seni Su kõige positiivsem ja emotsionaalsem kogemus Grant Thornton Balticus töötades?

Inimesed. Siin töötades on mul tunne, et kõik töötajad sobivad väga hästi oma positsioonile ja ma ei väsi kunagi kiitmast meie personaliosakonda. Mulle meeldib, et auditi inimesed teavad, et hooaeg on keeruline ja töörohke, kuid vaatamata sellele jäädakse inimlikuks, sõbralikuks ja naer ei ole meie kontoris haruldane. See aitab maandada emotsionaalset pinget ja toime tulla suure koormusega. Grant Thornton Balticus töötamise jooksul on mitmest tutvusest kasvanud välja väga olulised ja väärtuslikud sõprussuhted.

Tööga seoses on kõige rohkem rahulduspakkuvad kindlasti hetked, kui saab läbi mahukas ja raske projekt – mõni suurema konsolideerimisgrupi audit või IFRS-i eritöö.

Milline kontoritraditsioon on Sinu lemmik?

Kõige enam meeldib mulle esimene hommikukohv tühjas kontoris. Jõuan tööle esimeste seas ja naudin väga seda esimest tundi kui kontor on tühi. Saan rahulikult töölainele lülituda ja päeva vaikuses alustada. Kuna jõuan kontorisse aasta ringi samal ajal, siis on väga tore kevadel jälgida päeva pikenemist ja pimedal talvehommikul lumesadu.

Kuidas kirjeldaksid Grant Thornton Balticus töötavaid inimesi?

Esimese asjana tahaks öelda, et nad on oma keskkonnas ja oskavad leida head ja nauditavat ka suure koormuse perioodidel. Meil on palju töötajaid, kellele meeldib vastu võtta väljakutseid, juhtida oma aega ja samas oskavad nad nautida häid asju, näiteks ühiseid pannkoogisöömisi ja bowling’u või minigolfi mängimist. 

Milline on olnud Sinu meeldejäävaim tööülesanne? Näiteks midagi, mis oli kas väga huvitav või keeruline või midagi sellist, millega polnud varem kokku puutunud?

Kõige meeldejäävam töövõtt oli kindlasti börsile liikunud ettevõtte (Hepsor AS) eriaruande audit, mida õnnestus teha koostöös majavälise eksperdiga. See oli kõige mahukam ja keerulisem projekt. Teisest küljest oli see fantastiline erialane kogemus ja väga meeldiv kogemus kliendisuhtlusest. 

Kandideeri kohe, kui soovid kasvada tegijaks!

Vaata vabu töökohti Kirjuta meile