Minu teekond Grant Thorntonis sai alguse üle seitsme aasta tagasi, kui hea tuttav tegi mulle ettepaneku liituda auditi osakonnaga. Pean tunnistama, et esialgu ei olnud mul väga selget ettekujutust ei auditist ega ettevõttest endast.

Minu varasem töökogemus oli hoopis teisest valdkonnast. Küll aga on numbrid mulle alati meeldinud ning võõrkeeled olid samuti suus, seega otsustasin auditi partneritega vestlusele tulla. Kohtumisel jättis nii ettevõte kui ka juhtkond mulle sümpaatse mulje ning peatselt alustasin tööd auditi assistendina.

Huvitav töö esimest päevast alates 

Minu töö oli esimesest päevast alates seotud huvitavate projektidega. Puutusin auditi käigus kokku paljude edukate Eesti ettevõtetega ning õppisin iga päev midagi uut. Olin innukas ja suutsin täita iseseisvalt erinevaid keerukaid ülesandeid – seda märgati. Peagi asusin uude rolli auditi projektijuhina ning minu vastutusala suurenes oluliselt.

Minu arengule auditi osakonnas aitasid kaasa nii kogenumad auditijuhid kui ka ettevõtte partnerid, kes juhendasid, toetasid ja usaldasid mind. Seega võin öelda, et kui oled julge, avatud mõtlemisega ning hakkamist täis, siis toetab ettevõte sinu arengut  ja uued väljakutsed ning keerulised projektid ei jää tulemata.

Saan kujundada tulevikku

Märkamatult möödus kolm aastat auditis ning mind ootas järgmine suur väljakutse. Mulle tehti ettepanek asuda juhtima ja arendama pea 25-liikmelist raamatupidamise osakonda. See tundus põnev ja huvitav võimalus, sest selles rollis on fookus inimeste juhtimisel ja töö koordineerimisel ning ma otsustasin sellest kinni haarata. Tänaseks ei juhi ma ainult osakonda, vaid kujundan raamatupidamise valdkonna olevikku ja tulevikku. 

Hindan väga juhtide usaldust minu suhtes, mis on andnud mulle vabad käed raamatupidamisteenuse arendamisel ja juhtimisel. Minu jaoks on väga oluline, et koostöö ettevõtte juhtkonnaga põhineb vastastikusel usaldusel. Mulle on antud tegutsemisruum, minu ideid kuulatakse ja kaalutakse ning muutusi ei kardeta ellu viia. Loomulikult on ettevõttes igale rollile selged ootused, kuid tee eesmärkideni jõudmiseks saab igaüks ise valida ning seda teekonda toetatakse erinevatelt tasanditelt.

Oleme pidevas liikumises

Pidevaid väljakutseid pakub mulle ka valdkond, mida juhin. Raamatupidamise valdkond areneb väga kiiresti ning tehnoloogia võidukäik seab uued ootused töökorraldusele ja süsteemidele. Meie ettevõte kasvab pidevalt ja see toob kaasa uued väljakutsed. Kasvuga kaasnevad vajadused uuteks rollideks, mis loovad meie inimestele head võimalused professionaalseks arenguks ning võimaluse kaasa rääkida ja kaasa lüüa erinevates projektides. Grant Thorntonis hindame kõrgelt koostööd, inimeste kaasamist ja kuulamist ning toetame igakülgselt töötajate arengut.

Kokkuvõttes võin öelda, et tegemist on ettevõttega, kus suhted rajanevad usaldusel, inimeste potentsiaali märgatakse ning neile ei kardeta usaldada vastutusrikkamaid ülesandeid. Oluline ei ole inimese staaž või varasem kogemus, vaid tahe ja suhtumine. Kes julgeb avatult mõelda ja kaasa rääkida, leiab endale huvitavaid väljakutseid aastateks. Minu karjäär sai alguse n-ö valge lehena assistendi rollist, kuid tänaseks juhin raamatupidamisteenuste valdkonda ning kuulun ettevõtte partnerite ringi. Võin öelda, et saan tõesti tegeleda sellega, mis on mulle hingelähedane.

Kas meie ettevõte kõnetab Sind?