Liitusin Grant Thornton Balticuga aastal 2012 otse ülikoolist. Töötasin õpingute ajal ühe Grant Thorntoni auditikliendi finantsosakonnas ja seal tekkis suurem huvi auditi vastu. Kui Grant Thornton hakkas auditi nooremkonsultante värbama, siis otsustasin kandideerida.

Auditivaldkonnas oli minu areng traditsiooniline: nooremkonsultandist vanemkonsultandiks ja sealt edasi projektijuhiks. Järgmine loogiline samm oleks olnud vandeaudiitori kutseeksami sooritamine, kuid tundsin, et ei näe end pikas perspektiivis vandeaudiitorina töötamas. Mulle oli hakanud huvi pakkuma hoopis finantsnõustamise valdkond ja mind toetas ka nõustamise valdkonna partner. Minu õnneks oligi finantsnõustamise valdkond kasvamas ja mul õnnestus liikuda ettevõtte sees teise valdkonda nooremnõustajaks.

Finantsauditi valdkonnas töötamine andis laia teadmiste ja kogemuste pagasi, sest auditeerisin mitmesugustest sektoritest ja eri suurusega ettevõtteid. See tuli suureks kasuks, kui liitusin finants- ja ärinõustamise valdkonnaga. Mõned aastad tagasi sai minust finantsnõustamise valdkonna juht, mis on pakkunud uusi proovikive nii äriarenduses kui ka inimeste juhtimises.

Ühtehoidev ja lõbus meeskond

Mulle meeldib Grant Thornton Balticu juures see, et vaatamata ettevõtte kiirele kasvule oleme jätkuvalt uuendusmeelne, ei unusta kaasata inimesi ning austame erinevaid arvamusi ja ideid sõltumata sellest, mis kogemustega inimeselt need tulevad. Väga kõrgelt hindan ka ettevõtte mentorlussüsteemi, mis aitab kaasa meie inimeste arengule, ning ka uute inimeste läbimõeldud sisseelamise süsteemi, mis aitab uutel töötajatel kiiresti kohaneda. Vaatamata sellele, et Grant Thornton Balticu kollektiiv koosneb väga erineva taustaga inimestest, on meeskond väga ühtehoidev ja lõbus. Meie üritustel on alati mõnus vibe, olgu selleks siis suur pidu, kus osalevad nii Eesti, Läti kui ka Leedu kontorite töötajad, või igakuise firmasisese infotunnijärgne ühine sööming.

Väärtustan koostööd, austust ja vastutust

Grant Thornton Balticu väärtustest on minu jaoks kõige olulisemad koostöö, austus ja vastutus. Koostööl on nõustamisprojektides väga oluline roll, sest sageli on projektidesse kaasatud erinevate teenusliinide eksperdid. Austusel on oluline koht nii kliendisuhete arendamisel kui ka kolleegide vahelisel koostööl. Vastutuse osas võib pidada Grant Thornton Balticu motoks seda, et kes julgeb vastutust võtta, sellele avanevad ka võimalused.      

Suur tunnustus ja vastutus sai mulle osaks 2019. aastal toimunud parimate töötajate valimisel, kus pälvisin tiitli „Aasta silmapaistev juht“. Olen loomult eestvedaja tüüpi ja mulle meeldib tegeleda nii kliendisuhete arendamisega kui ka inimeste juhtimisega. Annan inimestele töös vabad käed, kuid takistuste korral aitan ja toetan neid alati. On väga suur tunnustus, kui kolleegid seda hindavad ja märkavad.

Soositakse ettevõttesisest karjääri

Kaheksa aastat Grant Thornton Balticus on olnud minu jaoks äärmiselt põnev ja kiire aeg. Olen palju õppinud ja arenenud tänu suurepärastele kolleegidele, mentoritele ja meie klientidele. Hindan väga, et ettevõte on andnud mulle võimalusi edasi liikumiseks. Sel sügisel liitusin Grant Thornton Balticu partnerite ringiga ja saan oma kogemuse põhjal kinnitada, et kellel on huvi midagi uut proovida, sellele luuakse võimalused. Tuleb olla ise aktiivne, näidata initsiatiivi ning usaldada oma mentorit ja juhte. Koostöö on alati kahepoolne, seega tuleb julgelt väljendada oma soove ja ootusi.

Võib tunduda, et mul on ettevõtte karjääriredelil justkui lagi käes. Kuhu siit on veel võimalik liikuda? Ma näen finants- ja ärinõustamise valdkonnal suurt potentsiaali kogu Baltikumis. Minu järgnevate aastate eesmärk on valdkonda kasvatada just ärinõustamise ja tehingute nõustamise poolel. Isiklikul tasandil soovin arendada juhile vajalikke oskusi, et saada veelgi paremaks juhiks ja teadlikumalt panustada nooremate kolleegide arendamisse. Soovin neile olla hea eeskuju ja julgustada neid oma eesmärkide saavutamisel.

Kas meie ettevõte kõnetab Sind?