GT_250x250_Liisa_Hansar.png2015. aasta lõpus sain võimaluse sooritada maksuõigusega seotud praktika Grant Thornton Balticus. Minu eelnev praktikakogemus on olnud selline, kus praktika käigus anti lihtsakoelisi ülesandeid (paberitöö, kohvikeetmine jm), millel oli vähe seost õpitava erialaga. Seega ei kruvinud ma ootusi kõrgele.

Suur oli aga minu üllatus, kui juba esimest päevast alates sain tegeleda huvitavate tööülesannetega ning mind kaasati nõustamisprojektidesse nagu teisigi maksunõustajaid. Teised meeskonnaliikmed võtsid mind kiiresti omaks ning igale uuele tööülesandele eelnes suuline juhendamine.

Praktika ületas mu ootusi

Praktika lõi suurepärase seose minu õpitava erialaga. Kui koolis lahendatavad kaasused on pigem väljamõeldud, siis praktika käigus sain olla osaline reaalsete klientidega seotud projektides.

Kuigi olin praktikant, sain osa võtta kõikidest töötajatele mõeldud üritustest ja koolitustest ning ka mulle kehtisid kõik töötajatele mõeldud hüved.

Suur arenguvõimalus enda jaoks

Pärast praktika läbimist sain võimaluse asuda päriselt tööle. Täna on minu tööülesanded muutunud järjest keerukamaks ja huvitamaks. Ma näen siin ettevõttes suurt arenguvõimalust enda jaoks nii nõustamisega seotud projektides kui ka koostöös teiste ettevõtte teenusliinidega. Minu jaoks on Grant Thornton rahvusvaheline ettevõte, kes pakub suurepärast töökeskkonda, häid arenguvõimalusi noortele ning tähtsustab töötajate heaolu.

Kas meie ettevõte kõnetab Sind?