Läbipaistvusaruanne annab ülevaate sellest, kes me oleme ja milliseid kvaliteediprotsesse järgime, et tagada usaldusväärne ja kõrge auditeerimise kvaliteet

Koostasime Grant Thornton Baltic OÜ läbipaistvusaruande vastavalt Euroopa Liidu kohustusliku auditi direktiivi artikli 40 sätetele, nagu need on kehtestatud Eesti audiitortegevuse seaduse paragrahvis 158, „Läbipaistvusaruanne “.

Läbipaistvusaruanne 2015-2016

Raport Läbipaistvusaruanne 2015-2016 Tutvu aruandega