Grant Thorntoni kultuur on üks meie väärtuslikumaid varasid

Iga päev pühendavad rohkem kui 56 000 inimest üle maailma end meie väärtuste elluviimisele ja aitavad arenevatel ettevõtetel kasvada. 

Mõistus ja vaist

Me kasutame väljendit "mõistus ja vaist" kui meie kultuuri ja tööstiili kokkuvõtet. Me ühendame oma erialased teadmised vaistu, kogemuste ja usaldusega, mis on kogunenud aastatepikkusest tihedast koostööst klientidega. Me usume, et selle kombinatsiooni tulemuseks on paremad kliendisuhted, põhjalikud teadmised kliendi plaanidest ja vajadustest, mis omakorda viib sisukama nõustamiseni. 

Video Kasvame koos! Vaata videot

Töö dünaamiliste ettevõtetega

Olles 2012. ja 2013. aastal kõige kiiremini kasvav globaalne auditeerimis- ja raamatupidamisteenuseid pakkuv organisatsioon, töötame me igapäevaselt arenevate ja ambitsioonikate ettevõtetega. See tähendab, et ka meie ise peame olema dünaamilised.

Me ei teeninda ambitsioonikaid ettevõtteid mitte sellepärast, et me vajame uusi võimalusi kasvamiseks või uusi auhindu. Me teeme seda, sest meile pakub rahuldust ja põnevust osaleda milleski suures. Tahame saada osa teie edust ja kutsume teid osa saama meie edust.

Koostöö kultuur

Rohkem kui 56 000 inimest enam kui 140 riigis tagavad meie organisatsioonile laia haarde kogu maailmas. Koostöö on meie organisatsioonikultuuris alati kesksel kohal. Kõik meie ettevõtted töötavad ühise globaalse strateegia elluviimise nimel, mis meie klientidele tähendab stabiilse kõrgetasemelise teenuse saamist olenemata kliendi asukohast.

Meie väärtused

Meie väärtused toetavad meie kultuuri ja äritegevust ning kehtestavad käitumismallid, millest lähtudes me suhtleme kolleegide, klientide ja avalikkusega. Me kutsume neid CLEARR väärtusteks:

Koostöö (Collaboration): küsi abi, paku abi – koos töötame hästi.
Oleme koondunud ühtse eesmärgi ümber, mis ühendab meid soovis pakkuda klientidele ja töötajatele kõikjal kindlat kvaliteeti.

Liidriroll (Leadership): ole söakas ja innusta teisi – julgustame üksteist, et anda endast parim.
Oleme end pühendanud oma klientide, töötajate, kutseala ja huvirühmade edule, näidates oma liidrirolli igal tasandil.

Täiuslikkus (Exellence): leia iga kord veel parem viis – me ei jää kunagi loorberitele puhkama.
Meid eristab uuendusmeelsus ja lahendustele keskenduv lähenemisviis, mille loovad ja annavad edasi andekad inimesed, kes tahavad ootusi ületada.

Paindlikkus (Agility): mõtle üldiselt, tegutse kiiresti – me areneme vaid muutuste kaudu.
Suudame kiiresti kohaneda, ennetada ja reageerida, et vastata klientide nõudmistele, turu ja valdkonna muutustele.

Austus (Respect): mõjuta targalt – me vastutame oma tegude eest.
Loome suhteid, mis põhinevad veendumusel ja usaldusel. Kohtleme inimesi kui isiksusi, soodustades keskkonna kujundamist, mis hindab iga inimese võimeid ja panust.

Vastutus (Responsibility): kuula ja mõista, ole otsekohene – loome ausad suhted.
Mõistame oma mõju klientidele, inimestele ja ühiskonnale. Mõistame, et meie otsused on investeering kestliku tuleviku nimel. Me tegutseme ühtselt, avatult ja vastutustundlikult.

Kui ka teie hindate neid väärtusi sama kõrgelt kui meie, siis võib Grant Thornton olla teile sobiv organisatsioon oma karjääri arendamiseks. Meie meeskonnaga liitumise kohta saab täpsemalt lugeda siin.